Mehmet Yalçınkaya
Email

Av. Mehmet Yalçınkaya: 1971 çankırı/Ilgaz doğumlu olup. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1997 yılında mezun olmuştur. Halen Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verirken; koruyucu, önleyici, öngörülü yaklaşım ile sağlıklı çözüm yollarının benimsenmesi, eksik ve hatalı uygulamaların düzeltilerek ihtilafların doğmadan engellenmesi, doğmuş ihtilafların çözümünde ise uzlaşma kültürünün yerleşmesi konularında aktif rol almaktadır.
Üyelikler: İstanbul Barosu.
Diller:Türkçe,İngilizce
E-posta : yalcinkayahukuk@hotmail.com